Zgłoś błąd

Twoja przeglądarka internetowa jest przestarzała

Pobierz jedną z podanych poniżej aktualnych, darmowych przeglądarek, które pozwolą Ci szybko i bezpiecznie w pełni korzystać z platformy EPAK:

wymagana wersja 9
lub nowsza

Internet Explorer Internet Explorer

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Administratorem Danych (zwanym dalej Administratorem) jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe są wprowadzane przez pracowników uczelni mających dostęp do list absolwentów. Dane są wprowadzane na podstawie upoważnienia do śledzenia losów absolwenta po zakończeniu studiów – podpisywanego przez studenta.
 2. Bez zgody o której mowa w pkt. 1 dane nie są wprowadzane.
 3. Każda osoba, której dane są w systemie ma prawo dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawienia, uaktualnienia, uzupełnienia, jak i również żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wymienione czynności można dokonać poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres właściwy dla Administratora.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli będzie to konieczne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 5. Dane osobowe w żaden sposób nie są udostępniane osobom trzecim a wyniki przeprowadzanych ankiet służą jedynie celom statystycznym i nie są powiązane z użytkownikami.
 6. Wszelkie dane wprowadzane przez pracodawców służą jedynie celom statystycznym.
 7. Administrator chroni gromadzone dane osobowe korzystając z następujących środków:
  1. szyfrowanie danych służących do autoryzacji użytkownika,
  2. wprowadzenie certyfikatu SSL,
  3. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem. Dostęp do konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

COOKIES

 1. Administrator informuje, że podczas korzystania z platformy EPAK w komputerze odwiedzającego platformę zapisywane są tzw. ciasteczka (ang. "cookies").
 2. Cookies to małe pliki tekstowe używane wyłącznie do identyfikacji użytkownika przy ponownych odwiedzinach platformy. Cookies nie zbierają, nie przechowują i nie przetwarzają danych osobowych i w żaden sposób nie naruszają prywatności odwiedzającego. Cookies są nieszkodliwe dla komputera odwiedzającego, nie zmieniają jego konfiguracji, ani dla jego użytkownika i jego danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce prywatności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję pliki cookies