Zgłoś błąd

Twoja przeglądarka internetowa jest przestarzała

Pobierz jedną z podanych poniżej aktualnych, darmowych przeglądarek, które pozwolą Ci szybko i bezpiecznie w pełni korzystać z platformy EPAK:

wymagana wersja 9
lub nowsza

Internet Explorer Internet Explorer

EPAK – o co w tym chodzi

Elektroniczna Platforma Analizy Kompetencji (EPAK) – to odpowiedź na wyzwania stojące aktualnie przed szkolnictwem wyższym w Polsce, w szczególności dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, wynikające z:

Narzędzie to służy do badania efektów kształcenia uzyskiwanych w procesie dydaktycznym prowadzonym na uczelni, losów zawodowych absolwentów szkół wyższych, przyszłych potrzeb pracodawców w zakresie kompetencji najbardziej pożądanych u nowych pracowników. EPAK odpowiada na pytanie o to, które kompetencje nabyte w toku nauki są najbardziej przydatne do budowy własnej ścieżki kariery zawodowej absolwentom konkretnych kierunków, a nawet specjalności. Wszystko to odbywa się z uwzględnieniem Krajowych Ram Kwalifikacji.

Tym samym EPAK umożliwia tworzenie programów nauczania lepiej przygotowujących młodych ludzi do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Teraźniejszość vs przyszłość

Czym jest epak?

W dzisiejszej gospodarce, w której przełomy w wielu branżach zdarzają się niemal co roku, wiedza może dezaktualizować się niezwykle szybko. Dlatego właśnie z punktu widzenia uczelni tak ważne jest monitorowanie tego, jakie umiejętności zapewniają aktualnie powodzenie na rynku pracy, a które powoli stają się wąską niszą tracącą na znaczeniu. Absolwenci dobrze przygotowani do podjęcia wyzwań stawianych przez pracodawców, to oczywiście wielki sukces uczelni i wysokie noty wystawiane przez instytucje akredytacyjne. Przede wszystkim to jednak ważny krok na drodze do gospodarczego rozwoju kraju i budowy zasobnego społeczeństwa złożonego z ludzi dokonywujących zajęcia zgodne ze swoimi kompetencjami nabytymi w trakcie nauki, a zatem także realizujący swoje aspiracje.

Znowelizowana Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 2014 roku wprowadza zapis o scentralizowanym systemie bazującym na danych o absolwentach przekazywanych przez szkoły wyższe połączonych z informacjami posiadanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zdejmując obowiązek ze szkól wyższych monitorowania losów absolwentów – tyle teorii. W praktyce warto wziąć pod uwagę również wytyczne Polskiej Komisji Akredytacyjnej.Wśród wymogów stawianych uczelniom przez komisję znajdują się zapisy wprost mówiące o tym, że efekty kształcenia mają być właściwie nieustannie dostosowywane do potrzeb rynku pracy między innymi przez:

Podsumowując, teoretycznie zniknął z ustawy nałożony na szkoły wyższe obowiązek badania losów absolwentów, jednak w praktyce uczelnie i tak muszą go realizować i to w znacznie rozszerzonej skali (analizować bowiem należy także pracodawców). Co więcej, nie określono precyzyjnie formy takich badań, czego następstwem jest zróżnicowane podejście do procesu badawczego oraz służącej mu metodologii. To wszystko prowadzi do tego, że zagregowanie danych, ich analiza i wyciągnięcie trafnych wniosków na poziomie choćby tylko jednej uczelni, w której skład wchodzi kilka wydziałów, jest niemożliwe.

EPAK stworzony został właśnie w celu rozwiązania przedstawionych wyżej trudności. Dzięki zastosowaniu ankiety internetowej, pomaga dotrzeć do populacji absolwentów każdego kierunku, a uzyskane od nich dane natychmiast trafiają do bezpiecznego systemu umożliwiającego szybkie generowanie ukazujących różne perspektywy raportów.

Dodatkowo gromadzenie opinii pracodawców pozwala dowiedzieć się, jakich umiejętności oczekują oni od absolwentów aktualnie oraz jakich będą szukali za kilka lat. Zestawienie tych informacji z danymi uzyskanymi od osób będących już po studiach, daje nowe możliwości w walce z najbardziej palącymi problemami rynku pracy w Polsce, jakimi są:

Zmniejszenie skali oddziaływania tych czynników na gospodarkę pozwoli w większym stopniu wykorzystać potencjał młodych ludzi posiadających wyższe wykształcenie. Wypuszczanie na rynek pracy absolwentów wyposażonych w kompetencje potrzebne w przedsiębiorstwach, pozwoli lepiej firmami zarządzać, wytwarzać lepsze i bardziej innowacyjne produkty, a w konsekwencji utrzymywać wysokie wskaźniki rozwoju gospodarczego oraz podnosić ogólną jakość życia w kraju.

EPAK przygotowano z myślą o 3 grupach odbiorców

Szkoły wyższe

Jeżeli jesteś przedstawicielem uczelni, to EPAK w wygodny i tani sposób pozwoli Ci monitorować kierunkowe efekty kształcenia a także losy absolwentów różnej perspektywie czasowej (do roku, po trzech i pięciu latach). Zrobisz to w kilku prostych krokach:

Dzięki temu cały proces zajmuje znacznie mniej czasu niż w przypadku tradycyjnych metod, a do tego daje lepsze rezultaty niż one. Uzyskane wyniki mogą stać się jednym z kryteriów decydujących o kierunkach rozwoju szkolnictwa wyższego.

Chcesz skorzystać z systemu ale masz dodatkowe pytania? Zajrzyj do instrukcji lub skontaktuj się z administratorem programu na swojej uczelni. Jeżeli nie jest ona jeszcze do niego włączona, ale zamierzasz to zmienić, skontaktuj się z nami.

Absolwenci

Jesteś po studiach i obecnie pracujesz lub szukasz pracy? Trafiła do Ciebie informacja o tym, że uczelnia, którą skończyłeś(aś) udostępniła już w systemie EPAK ankietę dla Twojego rocznika? W takim razie podziel się opinią o programie studiów i umiejętnościach nabytych w trakcie nauki. Zaloguj się na swoje konto i odpowiedz na pytania. Jeśli to zrobisz:

Zebrane dane przetwarzane będą w sposób anonimowy i wykorzystane zostaną tylko na potrzeby uczelni oraz projektu EPAK.

A może nadal masz kontakt z kolegami i koleżankami ze swojego roku? Jeśli tak, to koniecznie przypomnij im o dostępnych także dla nich ankietach.

Pracodawcy

Prowadzisz firmę? Zajmujesz się rekrutacją pracowników? Jeśli przynajmniej na jedno z tych pytań padła odpowiedź twierdząca, to znaczy, że EPAK powstał także dla Ciebie. Dołącz do programu i odpowiedz na kilka pytań dotyczących tego, jakie kompetencje bierzesz pod uwagę decydując się na zatrudnienie nowego pracownika. Dzięki temu:

Wystarczy tylko, że wypełnisz krótką ankietę, z której odpowiedzi zostaną poddane anonimowej obróbce statystycznej i przedstawione w postaci zbiorczych raportów.

Załóż konto i odpowiedz na nasze pytania - teraz Twoje zdanie się liczy!

Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję pliki cookies